Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Какво трябва да донеса във физическите центрове за оценяване?

В деня на изпита в центъра за оценяване кандидатите трябва да носят следните документи:

  • своето писмо с покана
  • документ за самоличност (напр. валидна лична карта или паспорт)
  • документи, свързани с разходите за пътуване (ако е приложимо).