Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Защо резултатът ми от предварителния тест е толкова нисък?

Първо, личното ви убеждение за това как е трябвало да бъде оценен вашият тест е субективно и не може да замени оценката на конкурсната комисия. То не представлява неопровержимо доказателство за явна грешка, допусната от страна на конкурсната комисия.

Различни елементи могат да влияят на получения резултат, който се основава на предварително определените критерии за оценка и на коментарите на оценяващия:

При изпити по писмен превод например се отнемат точки за:

  • Пропуски
  • Смислови, граматически, терминологични и стилистични грешки
  • Трудности при предаването на смисъла на съответния абзац
  • Липса на познания за лексиката в съответния абзац за превод
  • Непълен превод
  • и др.

Трябва да имате предвид, че по правни съображения:

  • Оценяването обикновено е анонимно и се извършва от квалифицирани оценители въз основа на „схема за оценяване“
  • Оценителите получават точни насоки по отношение на стандартите за качество
  • Точки се отнемат за грешки (тестовете по писмен превод)