Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Как да подам заявление за покриване на част от пътни и/или дневни разходи?

В деня на теста в рамките на центъра за оценяване, моля, представете:

  • трите формуляра по-долу (попълнени и подписани);
  • копие на вашата лична карта (и на двете страни, ако е приложимо) или паспорт;
  • документи за пътуване.

Следните документи се приемат като удостоверителни документи:

  • самолет: бордна карта или копие от билета (само фактура не е достатъчна);
  • влак, автобус, кораб: копие от билета (само фактура не е достатъчна);
  • автомобил: оригинал на фактура за гориво и/или касова бележка за пътна такса (доказателството за плащане трябва да е с дата не повече от 2 дни преди датата, на която кандидатът участва в тестовете в рамките на центъра за оценяване, и за път, водещ до центъра за оценяване).

Ако тези документи не бъдат предоставени, заявлението ви ще бъде отхвърлено.

  • фактура от хотел, ако имате право на покриване на част от разноските за настаняване (вижте раздел 6 от разпоредбите).

Ако все още не разполагате с тези документи в деня на вашите тестове, можете да изпратите всички документи по пощата на адрес:

Ако центърът за провеждане на тестовете е в Брюксел:

European Personnel Selection Office
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Brussels
Belgium

Или

Ако центърът за провеждане на тестовете е в Люксембург:

EPSO Luxembourg antenna
European Court of Justice, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg L-1115

Адресът във вашия EPSO профил трябва да е вашият официален адрес на пребиваване по време на процедурата за подбор. Съветваме ви да запазите копия от всички документи.

Когато участвате в тестове в рамките на центъра за оценяване, можете, ако отговаряте на условията, да поискате възстановяване на част от разходите ви за пътуване, но не и на всички направени разходи (член 2). Освен това, що се отнася до дневните разходи, част от тях могат да бъдат покрити само ако различните тестове в рамките на центъра за оценяване се провеждат в два последователни дни или между тях има максимум три дни (член 6). Никаква част от разходите ви за настаняване няма да бъде покрита за нощувка преди или след тестовете в рамките на центъра за оценяване в съответствие с правилата по-долу:

Важно: Моля, имайте предвид, че разполагате с 3 месеца от датата на вашия тест, за да изпратите пълно заявление за покриване на част от пътните /дневните разходи.

 

Важни документи:

- Формуляр за заявление за финансово участие в покриването на разноски

- Формуляр за правен субект: изберете „Физическо лице“

- Формуляр за финансова идентификация