Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Агенция на Европейския съюз за космическата програма

Космическото пространство е от съществено значение за начина ни на живот, работа и забавление. Мисията на Агенцията на Европейския съюз за космическата програма е да прилага космическата програма на ЕС и да предоставя надеждни, безопасни и сигурни услуги, свързани с космическото пространство, като увеличава максимално техните социално-икономически ползи за европейското общество и предприятия. Насърчавайки развитието на иновативни и конкурентоспособни сектори нагоре и надолу по веригата и чрез ангажиране с цялата космическа общност на ЕС, Агенцията стимулира основан на иновациите растеж в европейската икономика и допринася за безопасността на гражданите на ЕС и за сигурността на Съюза и неговите държави членки, като същевременно укрепва стратегическата автономност на ЕС.

Location
Прага (Чешка република)