Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Програма за стажове на Европейския комитет на регионите

trainees smiling

Комитетът на регионите е сравнително млада институция и признава колко е важно да се даде гласност на идеите на новодошлите и по-младите поколения. 

Включването на младите хора в процеса на вземане на решения в ЕС е именно целта на стажантските програми на Комитета на регионите.

Вижте по-долу някои от техните стажантски програми.

 Стандартни стажове

 • 5 месеца
 • Пълно работно време / 40 часа седмично
 • Работно място — Брюксел, Белгия
 • Платени (около 1280 евро месечно)
 • Избор между 3 от департаментите в Комитета на регионите
 • Пътни надбавки и надбавки за мобилност
 • Здравна застраховка — по избор
 • Включена е застраховка срещу злополука

 Краткосрочни посещения с учебна цел

 • 1—4 месеца, възможно е удължаване до 6 месеца със съгласието на генералния секретар
 • Датата, на която започва посещението с учебна цел, се договаря с кандидата
 • Пълно работно време / 40 часа седмично
 • Работно място — Брюксел, Белгия
 • Неплатено, всички разходи се покриват от участника
 • Не се осигурява здравна застраховка
 • Включена е застраховка срещу злополука

 Стажове за държавни служители

 • 1—4 месеца, възможно е удължаване до 6 месеца със съгласието на генералния секретар
 • Датата, на която започва посещението с учебна цел, се договаря с кандидата
 • Пълно работно време / 40 часа
 • Работно място — Брюксел, Белгия
 • Неплатени, всички разходи се покриват от участника
 • Застраховка срещу злополука, поета от Комитета на регионите

За повече информация посетете раздела Работа с нас на уебсайта на Комитета на регионите.