Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Институции на ЕС

Институциите на ЕС са в основата на системата на ЕС. Те са създадени от националните правителства, за да им помогнат да постигнат целите, заложени в учредителните договори, и са основните органи за вземане на решения на Европейския съюз.

EPSO подбира кандидати за следните институции на ЕС: Европейски парламент, Европейски съвет, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Съд на Европейския съюз, Европейска сметна палата, Европейска служба за външна дейност (ЕСВД), Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК), Европейски комитет на регионите (КР), Европейски омбудсман, Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД).

Location
Брюксел (Белгия)
Люксембург (Люксембург)