Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Окончателни резултати от конкурса

EPSO/AD/325/16 - DA - 2 Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 14/07/2017 Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 11 Без минимален резултат – всички кандидати, издържали тестовете, са включени в списъка на издържалите конкурса. Списъкът на издържалите конкурса ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на нашия уебсайт от един до два месеца след публикуването на окончателните резултатите от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Post date:

Окончателни резултати от конкурса

EPSO/AD/325/16 - DA - 1 Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 14/07/2017 Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 13 Минимален резултат: 160,5​ Списъкът на издържалите конкурса ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на нашия уебсайт от един до два месеца след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Post date:

Членове на конкурсната комисия

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO ) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание . Председател Birgitte Stenkær JENSEN Заместник-председател Tarja MICHEJEFF Членове Frederik DUYM Mads Nyegaard OUTZEN Mojca ERJAVEC Luca DALPOZZO Godelieve DEBILLE Dorthe PETERSEN Gitte SCHMIDT Заместник-членове Paulina STENDERA-BZDELA Marco BERNARDINI Dorte REMAOUN Amalie SØVANG Dorte Thisted HIERL Lena WESTBERG Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Post date:

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване

EPSO/AD/325/16 - 2 Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 29/05/2017 Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 11 Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

Post date:

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване

EPSO/AD/325/16 - 1 Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 29/05/2017 Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 17 Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

Post date:

Резултати от подбора

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 22/11/2016 Брой на кандидатите, поканени за участие в тестовете по превод: Вариант 1 = 35 Вариант 2 = 25 Допускат се всички кандидати, които са издържали теста/тестовете и/или отговарят на условията за допустимост.

Post date: