Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Окончателни резултати от конкурса - Специалисти по юридически проучвания – Юристи – италианско право

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 24/06/2021 Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 8 Минимален резултат: 153​ Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Post date:

Покана за центъра за оценяване от разстояние - Специалисти по юридически проучвания – Юристи – италианско право

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 15/02/2021 Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 13 Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

Post date:

Резултати от подбора - Специалисти по юридически проучвания – Юристи – италианско право

Публикуване на резултатите в EPSO профилите на кандидатите: 03/07/2020 Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 13 Минимален необходим резултат: 33​

Post date:

Членове на конкурсната комисия - Специалисти по юридически проучвания – Юристи – италианско право

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO ) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание . Председател Celestina Iannone Заместник-председател Erwin Beysen Членове Monica Casula Maria Lucia Peluso Fabio Pappalardo Заместник-членове Liina Teras Gianfranco Gori

Post date:

Резултати от подбора – втори етап - Специалисти по юридически проучвания – Юристи – италианско право

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 12/07/2019 Брой на кандидатите, поканени да участват в етапа на оценяване: 36 Филтър на квалификациите – минимален резултат, необходим за покана за участие в етапа на оценяване: 19​

Post date:

Резултати от подбора — първи етап - Специалисти по юридически проучвания – Юристи – италианско право

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 07/06/2019 Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 366

Post date: