Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Право

Юристите се занимават с всички правни аспекти, свързани с дейността на институциите на ЕС. Те участват в законодателния процес на ЕС и работят в области като пазарната конкуренция, престъпността, защитата на данните, трансграничното сътрудничество, банковите услуги, предотвратяването на измами, международните споразумения, потребителското право, като това са само някои от тях.

Юрист-лингвист

Описание на длъжността

Юрист-лингвистите на ЕС гарантират, че цялото ново законодателство е правилно преведено на други езици на ЕС и отразява вярно оригиналния текст.

За длъжността се изискват правоспособни юристи с отлични езикови умения. Техните задачи включват следване на законодателните процедури по време на целия процес и изпълняване на функциите на съветници; предоставяне на насоки относно изготвянето на законодателни текстове; проверка, преразглеждане на правни текстове и преглед на съответствието им с официалните правила, наред с други задачи. 

Основни квалификации

Трябва да владеете отлично един от езиците на ЕС, да имате задълбочени познания поне по два други езика, а също така и диплома по право. Основните квалификации може да се различават, затова винаги проверявайте специфичните изисквания, когато бъде публикувана процедура за подбор.

Научете повече за процедурите за подбор и различните категории служители.

Можете също така да видите наличните възможности за работа или да посетите нашата страница за стажове.

Освен това можете да търсите възможности за временни договори на уебсайта на Съда на ЕС.

Юрист

Описание на длъжността

Юристите на ЕС предоставят правни съвети, гарантират законността и качеството на съставяне на правни актове, провеждат обширни правни проучвания, анализи и действат като представители на институциите в съдебните производства. 
Техните задължения включват изготвяне на документи за правната политика; предоставяне на правни консултации на ръководството; участие в междуинституционални преговори за приемането на правни актове на ЕС; координация с националните органи на ЕС за подобряване на националното законодателство; представляване на институциите на ЕС в съдебни производства; провеждане на задълбочени изследвания и анализи; участие в правни срещи на международно равнище, наред с другото.
 
Основни квалификации

Трябва да владеете добре поне два езика на ЕС и да имате висше юридическо образование, за да започнете работа на степен AD 5 (началната степен за администратори на постоянен договор), и няколко години подходящ опит, за да се присъедините към нас на по-висока степен (AD 7). Основните квалификации могат да се различават, така че винаги проверявайте специфичните изисквания, когато се публикува процедура за подбор.

Научете повече за процедурите за подбор и различните категории персонал.

Можете също така да намерите наличните възможности за работа или да посетите нашата страница за стажове.