Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Situational competency-based interview (SCBI)

Като щракнете върху бутона/ите по-долу, ще намерите задачата за ситуационното интервю относно компетенциите, което е част от дистанционния център за оценяване за посочените конкурси.

В задачата се описва работната ситуация, за която ще се отнася ситуационното интервю относно компетенциите. Приканваме ви да разгледате и прочетете онлайн задачата, за да се подготвите за интервюто.

По време на интервюто ще бъдат обсъдени описаната в задачата ситуация и допълнителни ситуации, които не се основават на задачата.

По време на вашето интервю можете да направите справка с предварително изготвените бележки. Не можете обаче да записвате интервюто или да правите допълнителни бележки. Също така, моля, имайте предвид, че в деня на интервюто няма да има време за подготовка.

Интервюто се извършва от разстояние с помощта на инструмент за видеоконферентна връзка. 

За подробности относно тестовете, включени в конкретна процедура за подбор, вижте съответното обявление за конкурса или поканата за заявяване на интерес.

Референтен номер: 
EPSO/AST/148/21 - EL, EPSO/AST/148/21 - ES, EPSO/AST/148/21 - ET, EPSO/AST/148/21 - GA, EPSO/AST/148/21 - IT, EPSO/AST/148/21 - PT