Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Договорно наети служители (безсрочна процедура CAST)

Договорно наетите служители се назначават за временно изпълнение на технически или административни задачи или за осигуряване на допълнителен капацитет в специализирани области, когато броят на длъжностните лица с необходимите умения не е достатъчен. Те се подбират от институциите, органите и агенциите на ЕС чрез безсрочната процедура CAST.

CAST е съкращение от Contract Agents Selection Tool или инструмент за подбор на договорно наети служители. Безсрочна означава, че процедурата няма краен срок за кандидатстване, т.е. кандидатите могат да изпращат кандидатури по всяко време.

Процедурата включва създаване на EPSO профил и въвеждане на лична, професионална и образователна информация в база данни на кандидатите по CAST. За повече информация относно процедурата за кандидатстване вижте страницата Как да кандидатствате.

При необходимост от набиране на персонал институциите, органите и агенциите на ЕС могат да изберат определен брой кандидати от базата данни с кандидатури CAST, чиито квалификации съответстват на търсения професионален профил.

Тези предварително подбрани кандидати получават покана да се явят на серия от тестове за логическо мислене с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър и са организирани от EPSO. Тези тестове се провеждат дистанционно. Научете повече за техническите и ИТ изискванията на нашата страница Технически и ИТ изисквания за онлайн тестовете, провеждани от новия доставчик на EPSO | EU Careers (europa.eu).Вижте и нашата страница Защо не мога да използвам своя служебен компютър за онлайн тестовете за подбор на EPSO.

Кандидатите, които са издържали успешно тестовете за логическо мислене, ще бъдат поканени на интервю и/или други форми на оценяване, организирани пряко от набиращите персонал служби на институциите на ЕС в съответствие с действащата приложима процедура. Кандидатите, които са преминали успешно всички етапи от подбора, могат да получат предложение за работа.

Повече информация за тестовете за подбор в рамките на безсрочна процедура CAST можете да намерите на страницата с нашите примерни тестове.

Договорно наетите служители се наемат за определен максимален период от 6 години, често с по-кратък, но подлежащ на подновяване първоначален договор от 6 до 12 месеца, в зависимост от вида работа. В някои служби, агенции, представителства и делегации тази временна възможност може да доведе до безсрочен договор.

За допълнителна информация и подробности можете също така да проверите раздела за често задавани въпроси за безсрочната процедура CAST.

Вижте процедурите за подбор CAST, отворени за кандидатстване.