Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Uttagningskommitténs medlemmar - Franskspråkiga juristlingvister (FR)

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Frédérique Locoge

Ställföreträdande ordförande

Sandra Barre-Cogerino

Medlemmar

Sandra Barre-Cogerino

Francis Gros-Bonnivard

Gérard Schroeder

Anne Cathaly-Stelkens

Laszlo Nyssen

Sarah Jund

Ställföreträdande medlemmar

Marie Vassilopoulos

Anne Le Drezen

Reference number: 
EPSO/AD/377/20

Uppdaterat den
17/09/2020 - 09:30