Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Uttagningskommitténs medlemmar

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

MEDELEANU Alina Monica

Ställföreträdande ordförande

ADHAMI Omar

JARECSNI Laszlo

NI CHROININ Blaithin

Medlemmar

HENNESSY Barry James

WYNANDS-SZENTMARY Kinga

TREGELE Katalin

MOJKOWSKA Urszula

TOSZEGI Barbara

RUDZIECKI Michal

MAJZIK Gyorgy

TCHORZEWSKA Inga

KELLY John

VIRAG Edit

BODNAR Zsofia

TOSZEGI Barbara

PAWLUSIEWICZ Maciej

DEMBOWSKI Grzegorz

NALEWAJKO Pawel

Ställföreträdande medlemmar

N/A

Reference number: 
EPSO/AD/386/21, EPSO/AD/387/21, EPSO/AD/388/21

Uppdaterat den
02/06/2022 - 11:29