Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Uttagningskommitténs medlemmar

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Beatriz SANZ REDRADO

Ställföreträdande ordförande

Brigitte LEMOIGNE

Medlemmar

Godelieve DEBILLE
Mario PALMA
Lara DOBINSON
Ilias SOTIRCHOS
Jean Claude VENCHIARUTTI
Rita DI PROSPERO

Ställföreträdande medlemmar

Cvetelina CHOLAKOVA
Christelle GOULARD
Thomas STEIGER
Brigitte ERDMANN
Anton PENNEMAN
Diego RASETTI
Birgitt THENNER
Alexander GUGGEIS

 

Reference number: 
EPSO/AD/323/16, EPSO/AD/324/16

Uppdaterat den
28/11/2018 - 13:20