Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Jag har en funktionsnedsättning eller ett medicinskt tillstånd som kräver anpassningar av min kontorsutrustning eller arbetsmiljö. Vem ska jag kontakta?

För det första vidarebefordrar Epso inga uppgifter om din funktionsnedsättning och dina särskilda behov till de rekryterande avdelningarna. Vi följer reglerna för skydd av personuppgifter och icke-diskriminering.

Om du har en funktionsnedsättning eller ett medicinskt tillstånd som kräver anpassningar eller om du har särskilda behov ska du kontakta din blivande arbetsgivare direkt när du har rekryterats.

Om du vill ha information om vissa arbetsgivares positiva särbehandling av personer med funktionsnedsättningar, kan du markera rätt ruta i ditt Epsokonto. I så fall kommer ditt namn och mejladress att vidarebefordras till de rekryterande avdelningarna.