Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Jag har en funktionsnedsättning eller ett medicinskt tillstånd som kräver anpassningar av urvalsproven. Hur ska jag göra?

Om du behöver anpassningar av urvalsproven på grund av en funktionsnedsättning eller ett medicinskt tillstånd ska du helt enkelt följa förfarandet som beskrivs på vår sida om lika möjligheter för att skicka in en begäran om anpassningar. Där beskrivs också de olika anpassningar vi erbjuder.

För att få utnyttja de rimliga anpassningarna av urvalsproven måste du ge oss ett intyg om din funktionsnedsättning eller ditt medicinska tillstånd som ska vara utfärdat av en behörig nationell organisation och/eller en specialist.