Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Godkända sökande i uttagningsprovet - Specialister på rättsutredningar – Jurister – ungersk lagstiftning (HU)

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 31/03/2021 Antal godkända sökande på reservlistan: 3 Godkänt resultat: 159,5​ Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Post date:

Kallelse till utvärderingscentrumet på distans - Specialister på rättsutredningar – Jurister – ungersk lagstiftning (HU)

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 25/01/2021 Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 9 Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

Post date:

Resultat av tillträdesprov - Specialister på rättsutredningar – Jurister – ungersk lagstiftning (HU)

Publicering av resultaten av tillträdesproven i de sökandes Epsokonton: 03/07/2020 Ungefärligt antal sökande som kallas till utvärderingscentrum: 9 Poängkrav: 32​

Post date:

Uttagningskommitténs medlemmar - Specialister på rättsutredningar – Jurister – ungersk lagstiftning (HU)

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso ) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov . Ordförande Pedro Cabral Ställföreträdande ordförande Mónika Szabó Medlemmar Zsófia Asztalos Emese Boros Peklár Peter Ötvös Ställföreträdande medlemmar Angela Juhasz-Toth Hajnal Balogh

Post date:

Admission to the preliminary test - Specialister på rättsutredningar – Jurister – ungersk lagstiftning (HU)

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 20/06/2019 Number of candidates invited to the preliminary test: 22 All candidates who fulfil the eligibility conditions are admitted to the preliminary test.

Post date:

Resultat av tillträdesprov – första etappen - Specialister på rättsutredningar – Jurister – ungersk lagstiftning (HU)

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 12/06/2019 Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 22

Post date: