Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Člani natečajne komisije - Strokovno-tehnični uslužbenci na področju arhivistike/vodenja evidenc

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Schram Josephus

Namestnik predsedujočega

Bonnet Sandrine

Thenner Birgitt

Debille Godelieve

Le Glaunec Jean-Stéphane

Člani

Annemieke Vanlaer

Stoianova Iveta

Jarry Jean-Pierre

Beliard Elise

Quevy Frédéric

Lewandowski Richard

Nadomestni člani

Lucza Gabriella

Majaniemi Janne

Gurabi Edina

Voss-Bacher Gabriele

Vega Bordell Javier Maria

Decoutere Dominiek

 

Reference number: 
EPSO/AST/145/18

Posodobljeno
13/06/2019 - 14:11