Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Člani natečajne komisije

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

SALLES Olivier

Namestnik predsedujočega

SANZ REDRADO Maria Beatriz

PINO Marco

Člani

VOYATZI Meropi

BANCALE Giovanni

JORGENSEN Leif Hein

KROL Jozef

JENNES Guy

FRESNEL Nicolas

PECORARO Marco

ZAHRA Helga Josette

VARDAKIS Dimitrios

Nadomestni člani

N/A

 

Reference number: 
EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 7), EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 9)

Posodobljeno
28/04/2022 - 10:25