Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kakšno vrsto izobrazbenih kvalifikacij potrebujem?

Question categories:

Minimalne zahteve glede izobrazbe so odvisne od iskanega profila.

Na splošno:

  • se za vsa delovna mesta, za katera ni potrebna visokošolska izobrazba (strokovno-tehnični uslužbenci in uslužbenke / funkcionalni skupini II in III), zahteva (najmanj) zaključena srednješolska izobrazba;
  • se za vsa delovna mesta, za katera je potrebna visokošolska izobrazba (upravni uslužbenci in uslužbenke / funkcionalna skupina IV), zahteva (najmanj) zaključen vsaj triletni visokošolski študij.

Podrobnejši podatki o izobrazbenih kvalifikacijah, ki se zahtevajo za posamezen profil, so navedeni v razpisu natečaja oz. razpisu za prijavo interesa. Primeri sprejemljivih kvalifikacij