Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kako urad EPSO zagotavlja enake možnosti?

Question categories:

Vse teste EPSO in način njihovega ocenjevanja temeljito analiziramo, da bi zagotovili pravičnost in preprečili različno obravnavanje skupin kandidatov. EPSO deluje v skladu s Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov in je v postopku pridobivanja skladnosti s popolnoma novim standardom ISO za ocenjevanje kandidatov.

Z vidika pravičnosti je ključnega pomena uravnotežena zastopanost spolov. EPSO si prizadeva pritegniti in izbrati približno enako število kandidatov in kandidatk. V praksi se za nekatere profile prijavi neenako število moških in žensk. Vendar se na splošno prijavi približno enako število kandidatov in kandidatk. Najnovejši natečaj za splošne profile AD je uspešno opravilo 50 % moških in 50 % žensk.