Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Ali lahko zahtevam kopijo meril za ocenjevanje ali ocenjevalne lestvice ali mojih ocenjenih testov oziroma podrobnosti ocenjevanja?

Question categories:

Ne. Zanje veljajo določbe o tajnosti dela natečajne komisije iz Kadrovskih predpisov.