Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Menim, da bi me na podlagi mojih kvalifikacij in/ali delovnih izkušenj morali pripustiti k opravljanju izbirnih testov.

Question categories:

Vaše osebno prepričanje o tem, kako bi morali oceniti vaše kvalifikacije/izkušnje je subjektivno in ne more nadomestiti ocene natečajne komisije. Vaše prepričanje ne more šteti za neovrgljiv dokaz o očitni napaki, ki naj bi jo storila natečajna komisija.

Merila za ocenjevanje natečajne komisije običajno vsebujejo seznam vsega, kar je relevantno v zvezi s študijskimi predmeti, pridobljenimi diplomami, stopnjo diplome, ustreznostjo, ravnjo in trajanjem delovnih izkušenj. 

Odločitev natečajne komisije o vaši izključitvi temelji na vnaprej določenih izbirnih merilih:

  • vaša diploma ni v zadostni meri povezana s področjem natečaja
  • vaša diploma ni ustrezne stopnje oziroma trajanje študija ni ustrezno
  • vaše izkušnje niso v zadostni meri povezane s področjem natečaja 
  • vaše izkušnje so prekratkotrajne
  • po pridobitvi ustrezne diplome niste pridobili dovolj ustreznih izkušenj, kot zahteva natečaj