Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Ali lahko delam drugje kot v Bruslju ali Luxembourgu?

80 % ponujenih delovnih mest je v Bruslju in Luxembourgu.

Evropska komisija ima predstavništva v vseh državah EU. Evropski parlament ima svojo informacijsko pisarno v vseh državah EU, Evropska služba za zunanje delovanje pa delegacije povsod po svetu.

Številne agencije in decentralizirani organi EU imajo svoj sedež v različnih evropskih državah. Seznam agencij in organov po državah.