Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 17/06/2019

Število kandidatov na rezervnem seznamu: 33

Najmanjše število točk: 106​

Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Post date: 17/06/2019 - 15:42

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

KLABUNDE Achim

Namestnik predsedujočega

DOCKSEY Chris

Člani

DE LOCHT Priscilla
SABBIONI Secondo
KAPSOSIDERI Xanthi
KALLENBERGER Ute
LAKANDER Malgorzata
ROBERT Romain
PALLA Luisa
GAYREL Claire

Nadomestni člani

OTERO ZAPATA Reyes
CHIRA PASCANUT Constantin
GALVEZ VIA Rafael
SZABO Laszlo
KAMPOURAKI Dina

 

Post date: 11/02/2019 - 11:15

Objava povabila v ocenjevalni center v kandidatovem računu EPSO: 30/01/2019

Približno število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 99

Najmanjše število potrebnih točk: 31​

Post date: 01/02/2019 - 09:52

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO 04/12/2018

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalno fazo: 90

Preverjanje dodatnih sposobnosti – najmanjše število točk, potrebnih za povabilo v ocenjevalno fazo 31​

Post date: 13/12/2018 - 11:37

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO: 11/10/2018

Število kandidatov, sprejetih v naslednjo fazo pristopnih testov (Preverjanje dodatnih sposobnosti) 263

Post date: 12/10/2018 - 16:30