Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Člani natečajne komisije - Upravni uslužbenci na področju varstva podatkov

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

KLABUNDE Achim

Namestnik predsedujočega

DOCKSEY Chris

Člani

DE LOCHT Priscilla
SABBIONI Secondo
KAPSOSIDERI Xanthi
KALLENBERGER Ute
LAKANDER Malgorzata
ROBERT Romain
PALLA Luisa
GAYREL Claire

Nadomestni člani

OTERO ZAPATA Reyes
CHIRA PASCANUT Constantin
GALVEZ VIA Rafael
SZABO Laszlo
KAMPOURAKI Dina

 

Reference number: 
EPSO/AD/360/18

Posodobljeno
11/02/2019 - 10:16