Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Pozvánka do diaľkového hodnotiaceho centra - Administrátori v oblasti medzinárodnej spolupráce a riadenia pomoci krajinám mimo EÚ

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 29/04/2021

Približný počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 63

Minimálny počet bodov potrebný na pozvanie: 53​

Reference number: 
EPSO/AD/380/19 - AD9

Aktualizovaný dátum
30/04/2021 - 08:42