Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Pozvánka do diaľkového hodnotiaceho centra - Odborníci na právny výskum – Právnici – Cyperské právo (CY)

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 20/01/2021

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 9

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Reference number: 
EPSO/AD/365/19 - AD5

Aktualizovaný dátum
15/02/2021 - 15:56