Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Pozor na podvodníkov

Boli sme upozornení na rôzne podvodné aktivity, ktoré majú nepriaznivý vplyv na činnosť Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO):

ide o oznámenia o údajnom zrušení prebiehajúcich výberových konaní a podvodné ponuky zamestnania, v ktorých sa nepravdivo uvádza, že pochádzajú od Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO).

Žiadame vás preto o ostražitosť, ak dostanete nevyžiadané e-maily, telefonáty alebo správy, v ktorých od vás odosielatelia požadujú osobné informácie alebo finančné platby.

V žiadnom prípade im neposkytnite vaše osobné údaje, nereagujte na tieto podvodné oznámenia, ani na ich základe neuhrádzajte žiadne platby.

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) nikdy nepožaduje úhradu poplatku.

Všetky naše výberové konania sú uverejnené na našom webovom sídle.

Uchádzačom zároveň pripomíname, že akékoľvek zmeny v harmonograme výberového konania budú oznámené na webovej stránke úradu EPSO a potvrdené LEN prostredníctvom používateľských kont EPSO.

Ak máte podozrenie, že došlo k neoprávnenému použitiu názvu Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO), alebo ak sa o takomto prípade dozviete, bezodkladne nás kontaktujte.

Aktualizovaný dátum
07/11/2023 - 17:12