Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Pozvánka do hodnotiaceho centra - Bezpečnosť potravín – politiky a právne predpisy

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 16/07/2018

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 112

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Reference number: 
EPSO/AD/341/18

Aktualizovaný dátum
28/11/2018 - 13:20