Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Nový model výberových konaní – súčasný stav

Správna rada úradu EPSO (zložená z našich inštitucionálnych klientov) zasadala 21. júna v Luxemburgu s cieľom posúdiť niekoľko návrhov, pokiaľ ide o ďalší postup v súvislosti s novým modelom výberových konaní úradu EPSO. Správna rada mala skôr pozitívnu reakciu na návrhy úradu EPSO, ale nastolila niekoľko otázok zameraných na možné právne riziká, pričom požiadala o ďalšiu reflexiu.

Správna rada poverila riaditeľku úradu EPSO, aby začala reflexiu za účasti právneho poradcu riaditeľky úradu EPSO, ako aj právnych servisov a služieb Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Rady EÚ a Súdneho dvora. Táto „právna reflexia“ sa začne čo najskôr s cieľom poskytnúť ďalšie usmernenia k právnym rizikám, a to najneskôr do nasledujúceho zasadnutia správnej rady úradu EPSO, ktoré je naplánované na október 2022.

Úrad EPSO bude medzitým naďalej zavádzať inovatívne metódy a postupy výberu s cieľom zjednodušiť, skrátiť a sprístupniť naše výberové konania pre všetkých.

Aktualizovaný dátum
27/09/2023 - 16:22