Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Členovia výberovej komisie - Cloned

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom úradu EPSO) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda(-kyňa)

ARRACHART Laurent

Zastupujúci(-a) predseda(-kyňa)

FERNANDEZ PONCE Manuel

JARECSNI Laszlo

Členovia

AHAJJAM        Rachid

ANDRIAN       Nadia

BELIARD        Elise

BENYACOUB  Boucif

BESCOS           Sylvie

BOEGAERS     Eric

BILANCIA       Gianmarco

CARZANIGA   Daniela

DARCHE         Nathalie

DE PENARANDA        Philippe

DE SCHUITENEER     Bart

DEPASSE        Marie-Paule

DEQUECKER Igor

DREEZEN       Stijn

DROULEZ       Hubert

EL WARDI      Noureddine

ERDMANN      Andrzej

GONNORD Emanuel

GUNDERMANN          Volker

HERRERO COLLANTES         Miguel

HOUMANN     Claus

KOPINSKA      Anna

KYRIAKOU     Ioannis

LAZARO TORIBIO      Vidal Miguel

LIETAR           Patrick

MARTIN FERNANDEZ           Jesus

MAXIMOV       Alexander

MUDURE        Dinija

MOSONYI        Csaba

ORVILLE         Yves

PABOT            Fréderic

PAPERINI       Gianni

RANGUELOV Lila

RUCKA            Luka

VANHEUKELOM        Vera

WESP Stefan

Zastupujúci členovia

GIULIANI        Raimondo

Reference number: 
EPSO/AST/151/22 - 1, EPSO/AST/151/22 - 2, EPSO/AST/151/22 - 3, EPSO/AST/151/22 - 4

Aktualizovaný dátum
25/10/2023 - 10:23