Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Konečné výsledky výberového konania - Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – jadrový výskum a vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 09/03/2020

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 20

Minimálny počet bodov: 114​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Reference number: 
EPSO/AD/371/19 - 6

Aktualizovaný dátum
12/03/2020 - 14:58