Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Konečné výsledky výberového konania - Administrátori v oblasti ciel

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 26/06/2019

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 42

Minimálny počet bodov: 113​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Reference number: 
EPSO/AD/363/18 - 1

Aktualizovaný dátum
01/08/2019 - 16:50