Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Konečné výsledky výberového konania - Sekretári/administratívni pracovníci (AST-SC 2)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 06/03/2019

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 136

Minimálny počet bodov: 61​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Reference number: 
EPSO/AST-SC/06/17 - SC 2

Aktualizovaný dátum
08/03/2019 - 13:49