Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Konečné výsledky výberového konania - Asistenti v oblasti správy budov - Koordinátori/technici v oblasti výstavby budov

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 04/09/2018

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 26

Minimálny počet bodov: 103​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Reference number: 
EPSO/AST/141/17 - 1

Aktualizovaný dátum
28/11/2018 - 13:20