Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Konečné výsledky výberového konania - Odborníci na právny výskum – Právnici – Poľské právo (PL)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 27/04/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 6

Minimálny počet bodov: 136​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Reference number: 
EPSO/AD/370/19 - AD5

Aktualizovaný dátum
29/04/2021 - 08:32