Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Informácie pre uchádzačov vo výberovom konaní AST/152/22 – test týkajúci sa finalizácie textu

Z dôvodu oneskoreného vývoja IT systémov potrebných na realizáciu testu týkajúceho sa finalizácie textu nie je možné v tejto fáze oznámiť presný dátum (dátumy) testu. Už teraz je však zrejmé, že testy sa nebudú konať skôr ako v septembri 2023.  

Konečné a potvrdené informácie/plánovanie budú uverejnené na týchto webových stránkach a včas oznámené v pozvánkach zaslaných na používateľské kontá EPSO. Odporúčame vám pravidelne si kontrolovať používateľské konto EPSO.

Reference number: 
EPSO/AST/152/22 - ET, EPSO/AST/152/22 - HR, EPSO/AST/152/22 - IT, EPSO/AST/152/22 - NL, EPSO/AST/152/22 - PL, EPSO/AST/152/22 - PT

Aktualizovaný dátum
24/05/2023 - 15:17