Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Úrad EPSO zavádza do svojho portfólia testov „písomný test“

Vzhľadom na rozhodnutie uplatňovať úplný 24-jazykový režim úrad EPSO zavádza do výberových konaní od roku 2024 nový druh testov: písomný test, ktorého cieľom je posúdiť písomné komunikačné zručnosti uchádzačov. Písomný test nahradí prípadovú štúdiu*.

Pojem písomný test zahŕňa tri rôzne typy testov, ktoré úrad EPSO použije v závislosti od potrieb náborových útvarov v každom výberovom konaní:

  1.        písomný test týkajúci sa oblasti (-í) výberového konania, v ktorom sa posudzujú len písomné komunikačné zručnosti, 
  2.        písomný test v danom odbore, ktorého cieľom je posúdiť písomné komunikačné zručnosti a znalosti v príslušnom odbore výberového konania,
  3.        esej o záležitostiach EÚ, ktorej cieľom je posúdiť len písomné komunikačné zručnosti. 

Uchádzači budú musieť riešiť zadania v rámci testu na základe dokumentov, ktoré poskytne úrad EPSO a ktoré sa týkajú oblasti (-í) výberového konania, ako sa uvádza v oznámení o výberovom konaní.

Písomný test nie je jazykovým testom. Zručnosti uchádzačov sa budú hodnotiť na základe nižšie uvedených osobitných základných prvkov [„základné prvky“ sú prvky, ktoré pri hodnotení určitej spôsobilosti zohľadňujú osoby hodnotiace testy (t. j. hodnotitelia)].

Základné prvky hodnotenia písomných komunikačných zručností:

Uchádzač:

  • píše stručne bez použitia zbytočných slov a viet,
  • prezentuje tému zrozumiteľným spôsobom,
  • prispôsobí text čitateľovi a účelu,
  • využíva informácie poskytnuté na riešenie zadania,
  • píše štruktúrovaným spôsobom na základe logického toku myšlienok.

*Prípadové štúdie sa budú naďalej používať v niektorých prebiehajúcich výberových konaniach.

Aktualizovaný dátum
16/05/2024 - 15:43