Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Ako si môžem zmeniť už zarezervovaný termín počítačových testov pre časovo neobmedzené výberové konanie CAST?

Question categories:

Počas obdobia rezervácie a testovania si môžete termín testu pozostávajúceho z otázok s voliteľnými odpoveďami zmeniť, a to podľa dostupných možností a za týchto podmienok:

  • Najskôr by ste mali počkať, kým sa do vášho používateľského konta EPSO nahrá pôvodné potvrdenie rezervácie (obvykle do 24 hodín od rezervácie), pretože obsahuje odkaz, číslo potvrdenia a kód, ktoré budete potrebovať na zmenu termínu;
  • zmenu termínu svojho testu musíte uskutočniť najneskôr jeden deň pred pôvodným termínom;
  • vyberať si môžete len z ponúkaných termínov a miest v tom istom období testovania;
  • musíte uskutočniť celý postup zmeny termínu, a to až kým sa neobjaví posledná obrazovka, v opačnom prípade platí váš pôvodný termín;

Výnimočné okolnosti

Za výnimočných okolností (medzi ktoré patrí napríklad vážne ochorenie, narodenie dieťaťa, úmrtie manžela/manželky, dieťaťa, rodiča, brata alebo sestry) môže EPSO povoliť zmenu termínu, ak budú k dispozícii náhradné termíny.

V takomto prípade by ste mali bezodkladne kontaktovať úrad EPSO, uviesť svoje číslo uchádzača a ako dôkaz mu poskytnúť všetku náležitú dokumentáciu (napr. lekárske potvrdenie), ktorá sa musí nevyhnutne vzťahovať na termín testu.

Nemôžete požiadať o zmenu termínu (a to ani za výnimočných okolností) z jedného obdobia testovania do iného. K rezervácii termínu testu v inom období testovania môžete byť opäť vyzvaní iba vtedy, ak budete znovu predbežne vybraní náborovým oddelením.

O rozhodnutí vás budeme informovať hneď po jeho prijatí. Upozorňujeme vás však, že sa bude prihliadať len na riadne odôvodnené výnimočné okolnosti uvedené vyššie.