Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Aké schopnosti musia uchádzači preukázať počas testov výberového konania?

Inštitúcie hľadajú uchádzačov, ktorí sú talentovaní, motivovaní a môžu preukázať tieto všeobecné schopnosti:

  • Analýza a riešenie problémov: schopnosť rozpoznať podstatné prvky zložitých problémov a nájsť tvorivé a praktické riešenia
  • Komunikácia: schopnosť vyjadrovať sa jasne a presne v ústnom aj písomnom styku
  • Orientácia na kvalitu a výsledky: schopnosť prevziať osobnú zodpovednosť a iniciatívu, pokiaľ ide o predloženie výsledkov práce, ktoré v rámci stanovených postupov spĺňajú vysoké štandardy kvality
  • Vzdelávanie a rozvoj: schopnosť rozvíjať sa a zdokonaľovať osobné schopnosti a znalosti o organizácii a jej prostredí
  • Stanovovanie priorít a organizácia práce: schopnosť stanoviť najdôležitejšie úlohy, flexibilne sa prispôsobiť pracovnej záťaži a efektívne organizovať prácu
  • Odolnosť: schopnosť nestrácať výkonnosť ani pri vysokej záťaži, zvládať organizačný stres a prispôsobovať sa zmenám pracovného prostredia
  • Práca v kolektíve: schopnosť dobre spolupracovať s ostatnými členmi tímu a kolegami z iných organizačných útvarov a rešpektovať rozdiely medzi ľuďmi
  • Riadiace schopnosti (len pre administrátorov): schopnosť riadiť, rozvíjať a motivovať ľudí k dosahovaniu výsledkov

Pokiaľ ide o špecializovanejšie profily, inštitúcie hľadajú uchádzačov, ktorí sú okrem toho aj vysoko kvalifikovaní vo svojom odbore. Informácie o schopnostiach v príslušnom odbore a o testoch na hodnotenie všeobecných, ako aj odborných schopností sú uvedené v oznámení o výberovom konaní.

Od roku 2023 úrad EPSO plánuje používať nový rámec kompetencií. Viac informácií nájdete tu.