Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Je potrebné poslať diplomy a ďalšie dokumenty týkajúce sa mojej odbornej praxe?

Question categories:

Pri podávaní prihlášky nemusíte zasielať žiadne doplňujúce dokumenty.

V neskoršej fáze výberového konania budete požiadaný o poskytnutie kópií vašich doplňujúcich dokumentov, diplomov a osvedčení, aby ste potvrdili, že spĺňate podmienky účasti na výberovom konaní.