Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Final results of the competition (addendum) - Administrátori s vysokoškolským diplomom

Uverejnenie konečných výsledkov výberového konania (dodatok) na používateľských kontách EPSO jednotlivých uchádzačov: 06/12/2021 Počet uchádzačov na zozname: 153 Minimálny počet bodov: 61​ Dodatok k zoznamu bude uverejnený na našej webovej stránke približne do jedného mesiaca od uverejnenia konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO jednotlivých uchádzačov.

Post date:

Konečné výsledky výberového konania - Administrátori s vysokoškolským diplomom

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 09/07/2021 Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 150 Minimálny počet bodov: 61​ Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Post date:

Pozvánka do diaľkového hodnotiaceho centra - Administrátori s vysokoškolským diplomom

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 31/03/2021 Približný počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 285 Minimálny počet bodov potrebný na pozvanie: 27.260​

Post date:

Členovia výberovej komisie - Administrátori s vysokoškolským diplomom

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA ) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie. Predseda Dalpozzo Luca Zastupujúci predseda Dehon Pierre-Jacques Thenner Birgitt Schulz Stefan Le Glaunec Jean-Stéphane Debille Godelieve Simelyte Ruta Členovia Debille Godelieve Saliba Paul Sy Sarah Salome Sievers Marc Hoegel Jens Tsoraklidis Lazaros Mortelmans Patricia Brazauskaite Rasa Moren Abat Marta Lymberis Andreas Karatari Evgenia Pereira Anabela Leroy Adriana Czernecki Pawel Calizzani Cristina Patanè Sergio Kancs D'Artis Rios Olmedo Ana De Sousa Isabel Lemoigne Brigitte Belichina Svetlana Russell Renata Marincean Simona Luque Perez Encarnacion Abril Jimenez Raul Mario Halici Daniel Kolodziejak Andreas Peschieri Manola Peressini Sonia De Montis Cesare Bernitz Tommi Duverger Stephanie Siemaszko Magdalena Passalacqua Roberto Clema Corrado Blanco Thomas Soledad Anderson Marnie Forbes Arthur Lizaso Olmos Miguel Ibanez Juan Nicolas Gherasim Alexandru De Azevedo E Bourbon Maria João Del Rio Cumbreño Jorge Wiesner Lale Malangone Angelo Rosenbaum Eckehard Angulo Rodriguez Elvira Maria Salici Giovanni Palumbo Massimo Zastupujúci členovia N/A

Post date:

Prijatie do ďalšej fázy testovania - Administrátori s vysokoškolským diplomom

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 24/01/2020 Približný počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 294 Minimálny potrebný počet bodov: 27.260​

Post date:

Pozvánka na simulované vybavovanie elektronickej pošty - Administrátori s vysokoškolským diplomom

Uverejnenie pozvánky na simulované vybavovanie elektronickej pošty na používateľských kontách EPSO: [ node:field-epso-event-date:value:epso_short_date_only] Počet uchádzačov pozvaných na simulované vybavovanie elektronickej pošty: 1519 Minimálny počet bodov získaný z testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami , ktorý je potrebný na to, aby ste boli pozvaný na simulované vybavovanie elektronickej pošty: 48,5​

Post date: