Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Súdny dvor Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie sídli v Luxembursku a vykladá právo Únie s cieľom zaistiť, aby sa uplatňovalo vo všetkých krajinách EÚ rovnakým spôsobom a urovnáva spory medzi národnými vládami a inštitúciami EÚ. Takisto sa naň môžu, za určitých okolností, obrátiť jednotlivci, spoločnosti alebo organizácie s cieľom podniknúť kroky voči inštitúcii EÚ, ak sa im zdá, že došlo k porušeniu ich práv.

Veľká väčšina zamestnancov v službách Súdneho dvora Európskej únie je prijatých z rezervných zoznamov z verejných výberových konaní zverejnených na tomto webovom sídle Súdny dvor Európske únie však môže za určitých okolností využiť dočasných alebo zmluvných zamestnancov. Platí to pre všetky inštitúcie.

Location
Luxemburg (Luxembursko)