Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Jak długo przechowywane są moje dane osobowe?

Question categories:

W zależności od zgłoszenia lub zgłoszeń na Twoim koncie EPSO Twoje dane przechowujemy przez co najmniej 12 miesięcy po utworzeniu konta EPSO. Szczegółowe informacje dotyczące ważności danych osobowych można znaleźć w szczegółowym oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym ochrony danych osobowych, którego zasady użytkownicy akceptują podczas tworzenia konta EPSO.