Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Kto zostanie zaproszony do następnego etapu?

Do następnego etapu może przejść jedynie określona liczba kandydatów – tylko ci, którzy zdobyli najwięcej punktów. Są to kandydaci, którzy uzyskali liczbę punktów równą wymaganemu progowi lub wyższą od niego.

Listę takich kandydatów sporządza komisja konkursowa według sumy uzyskanych punktów w porządku malejącym.