Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Co się dzieje w przypadku, gdy kandydat zna jednego z członków komisji konkursowej?

Question categories:

Kandydat powinien niezwłocznie poinformować o tym EPSO, tak aby mogły zostać podjęte środki konieczne do tego, by uniknąć wszelkich konfliktów interesów.