Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Czy mogę otrzymać kopie kryteriów oceny, arkuszy ocen, poprawionej pracy lub szczegółowo rozpisanej oceny?

Question categories:

Nie. Prace komisji konkursowej mają charakter poufny i zgodnie z regulaminem pracowniczym informacje te nie są ujawniane.