Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Uważam, że zważywszy na moje kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe powinienem zostać dopuszczony do udziału w konkursie. Dlaczego tak się nie stało?

Question categories:

Przekonanie każdego kandydata co do tego, jak należało ocenić jego kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, jest subiektywne. Nie może ono zastąpić oceny dokonanej przez komisję konkursową. Opinia kandydata nie stanowi niepodważalnego dowodu na to, że komisja popełniła oczywisty błąd.

Kryteria oceny stosowane przez komisję konkursową zazwyczaj obejmują listę aspektów, które komisja uważa za istotne, jeśli chodzi o przedmiot studiów, uzyskane dyplomy i poziom wykształcenia, a także poziom i okres doświadczenia zawodowego oraz jego adekwatność. 

Decyzja komisji konkursowej o wykluczeniu Cię w oparciu o ustalone kryteria selekcji mogła zostać podjęta z różnych przyczyn. Być może:

  • Twój dyplom nie jest w wystarczającym stopniu związany z dziedziną, której dotyczy konkurs
  • Twój dyplom nie odpowiada wymaganemu poziomowi wykształcenia lub czas trwania nauki jest niezgodny z wymogami
  • Twoje doświadczenie zawodowe nie jest w wystarczającym stopniu związane z dziedziną, której dotyczy konkurs 
  • Twoje doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie jest zbyt krótkie
  • doświadczenie zawodowe zdobyte przez Ciebie od momentu uzyskania wymaganego dyplomu jest zbyt krótkie.