Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Jakie są obowiązki urzędników zatrudnionych w instytucjach UE jako asystenci?

Question categories:

Asystenci zazwyczaj wykonują zadania praktyczne lub techniczne w obszarze administracji, finansów, komunikacji, przygotowywania analiz, opracowywania kierunków polityki i jej wdrażania itp. Pełnią oni ważną rolę w wewnętrznym zarządzaniu pracą instytucji, zwłaszcza w zakresie budżetu i finansów, kwestii kadrowych, informatyki, prowadzenia dokumentacji oraz prac laboratoryjnych.